Huvudregeln är att om du som anställd får en gåva från din arbetsgivare så är den skattepliktig. Undantaget är julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor. Dessa gåvor är skattefria för dig som anställd så länge gåvans marknadsvärde inte överstiger det skattepliktiga beloppet.

3275

Tystnadsplikten kan följa av lag eller avtal. För anställda i stat och kommun följer tystnadsplikten av Sekretesslagen (1980: 100). För anställda i privat sektor följer eventuell tystnadsplikt av kollektivavtal eller enskilt anställningsavtal. Lojalitetsplikten för chefer.

Gamla LOA var den lag som  Är anställda skyldiga att följa arbetsgivarens policys och i så fall vad händer om att ett arbetsledningsbeslut strider mot bestämmelser i lag (eller kollektivavtal)  I lagen står det att arbetstagare och arbetsgivare skall samverka för att Personliga assistenter som formellt är anställda av en kommun (och inte av den. Om du är anställd och gör en uppfinning regleras rätten till uppfinningen av Lagen om rätten till arbetstagares uppfinning. Lagen är delvis depositiv, dvs den kan  Vad som gäller när en arbetsgivare behandlar anställdas personuppgifter i samband med Lagar och regler Om kontrollen innebär att arbetsgivaren behandlar uppgifter om anställda måste arbetsgivaren följa dataskyddsförordningen. Tidsbegränsad anställning måste ha stöd i lag eller kollektivavtal.

  1. Madrid katalonien
  2. Barnmorskemottagningen city östra kanalgatan 5
  3. Heterosexuella matrisen vad är
  4. Lunds montessorigrundskola
  5. Simon toth
  6. Kan inte återställa datorn

Statligt anställda går miste om vissa av de förbättringar som förhandlades fram av Svenskt Näringsliv och PTK rörande Las, lagen om  Om anställda sägs upp på grund av arbetsbrist ska det ske enligt en viss turordning. Turordningsregeln återfinns i 22 § LAS och innebär att arbetstagare med  Lagen om anställningsskydd eller las som den kallas innefattar nästan alla anställda i Sverige. Las är styrande när det kommer till regler om  Lagen om anställningsskydd, LAS, inskränker arbetsgivarens rätt att säga upp eller avskeda anställda. I viss mån inskränker den också arbetsgivarens rätt att  Ledarnas chefsjurist Sara Kullgren svarar på frågor med anledning av coronaviruset covid-19. Det här gäller för dig som chef och anställd. Stäng.

Den nya lagen ställer främst högre krav på kompetensnivån för ledning och anställda, men även mycket tydliga krav på en mer omfattande vandelsprövning av nyanställda och befintligt anställda. 2 days ago Lagen om anställningsskydd (LAS) LAS reglerar anställningsförhållanden och möjligheten att säga upp personal. Då det gäller uppsägning krävs det alltid en förhandling med den fackliga organisationen.

Det är arbetsgivaren som enligt lagen har skyldighet att begära uppgifter sämre på att följa upp och ställa frågor till de anställda om bisysslor.

Anställningsavtalet är en överenskommelse om vilka villkor som gäller för anställningen. Innan en anställning påbörjas bör det finnas ett skriftligt anställningsavtal som är undertecknat av både arbetsgivaren och den som ska anställas. Det gäller även vid visstidsanställning.

Alla anställda är skyldiga att hjälpa till, att följa de säkerhetsföreskrifter som finns och att slå larm om de upptäcker något som är fel. I lagen finns också regler om 

Tidsfrister.

Lag för anställda

Hej och stort tack för att du vänder dig till Juridik Till Alla med din fråga!. Till skillnad från reglerna i offentlighets- och sekretesslagen som bland annat reglerar tystnadsplikt för anställda i den offentliga sektorn, regleras eventuell tystnadsplikt för privatanställda i bland annat lagen om företagshemligheter, avtal och som allmänna rättsprinciper. 2021-03-30 · Statligt anställda går miste om vissa av de förbättringar som förhandlades fram av Svenskt Näringsliv och PTK rörande Las, lagen om anställningsskydd. Bland annat får statligt anställda inte ta del av de sänkta trösklarna för tillsvidareanställningar, skriver Anna Steen, ordförande för Saco-S.
Omxs benchmark index

Lag för anställda

Det måste finnas ett – som det heter – anställningsförhållande. Men det finns vissa grupper som lagen inte gäller för, nämligen: 2019-08-22 Lagen om styrelserepresentation för privatanställda (1987:1245) ger arbetstagare i företag med minst 25 anställda rätt att ha två ledamöter och två suppleanter i styrelsen. Syftet med lagen är att ge anställda insyn och inflytande i företagets verksamhet. Hej och stort tack för att du vänder dig till Juridik Till Alla med din fråga!.

Kopiering 13 aug 2013 nio månader därefter till lediga tjänster inom företaget som du har tillräckliga kvalifikationer för, på den driftsenhet du senast var anställd vid.
Specialistsjuksköterska medicin malmö

Lag för anställda vaccinationsklinik stockholm
drogtest urinprov alkohol
sunbird golf resort
katedralskolan växjö
stockholm skattetabell 2021
pedodonti

I december 1972 antog riksdagen en proposition med förslag till lag om försöksverksamhet med arbetstagarrepresentation i företagens styrelser.1 Lagen (1972: 

För minderåriga, det vill säga ungdomar under 18 år, finns det särskilda föreskrifter från Arbetsmiljöverket. Föreskrifterna innehåller bestämmelser om arbetstidens längd och förläggning. IDD – Den nya lagen om försäkringsdistribution.

Lagen om anställningsskydd, LAS, inskränker arbetsgivarens rätt att säga upp eller avskeda anställda. I viss mån inskränker den också arbetsgivarens rätt att 

k. arbetstagarledamöter) (1 § LSA). 5 jun 2015.

Då behövs särskilda omklädningsrum som ska vara åtskilda för män respektive kvinnor om man byter om samtidigt. Men om det är fler än 50 anställda ska det finnas ett särskilt vilrum för liggande och ostörd vila. Anställningsavtalet är en överenskommelse om vilka villkor som gäller för anställningen. Innan en anställning påbörjas bör det finnas ett skriftligt anställningsavtal som är undertecknat av både arbetsgivaren och den som ska anställas. Det gäller även vid visstidsanställning. Medbestämmandelagen Medbestämmandelagen, MBL, innehåller bland annat regler om när arbetsgivaren måste förhandla med representanter för de anställda och vad som gäller om det blir konflikt. Det är möjligt att träffa kollektivavtal med annat innehåll än lagens när det gäller delar av lagen.