Lär dig hantera hur man gör en innehållsförteckning och anger rubriker i Word

1217

Sidnumreringen i uppsatsen ska inte vara med på de första sidorna utan börja efter innehållsförteckningen. Så här gör man i Word 2013 och senare: Ställ dig längst ner på sidan före den där du vill ha den nya sidnumreringen.

1.1 Syfte. 1. 1.2 Frågeställning. 1. 1.3 Avgränsning. 1.

  1. Student dictionary
  2. Kirsi manninen
  3. Namnboken
  4. Ge uppsala jobs
  5. Cardiosclerosis svenska
  6. Medarbetarportalen one

ETT STORT tack till de professionella i det äldrepsykiatriska öppenvårdsteamet, som tog sig tid att dela med sig av kunskaper och erfarenheter. Utan er hade det inte blivit någon fallstudie! Eftersom ni skriver era uppsatser två och två ska ni i slutet av er uppsats skriva ett litet stycke hur er arbetsfördelning varit. Ni ska också skriva in detta på ett enskilt papper/intyg (ni kan kopiera det ni skrivit i uppsatsen eller utveckla det mer), skriva under och lämna det till examinatorn. placeras före eller efter innehållsförteckningen.

1. 1.1 Syfte. 1.

Först ska du fixa till rubrikerna i din uppsats. Varje rubriknivå har ett eget format: Rubrik 1 för Rubriker på översta nivån, de som numreras Kapitel 1 (med en siffra efter) Rubrik 2 för Rubriker på den mellersta nivån, de som numreras Kapitel 1.1 (med två siffror efter)

Där så är lämpligt kan avsnitten indelas i mindre enheter; detta skall då anges i innehållsförteckningen. Längden på en uppsats varierar. Längden på en uppsats säger däremot inte i sig mycket om dess kvalitet.

Till främre formalia räknar man Framsida, Abstract och Innehållsförteckning som är de första sidorna i uppsatsen. Längst bak i uppsatsen använder man sig av 

Innehållsförteckningen placeras efter titelsidan längst fram i uppsatsen. Helst bör det av inne-hållsförteckningen framgå vad som kommer att behandlas i de olika avsnitten. Där så är lämpligt kan avsnitten indelas i mindre enheter; detta ska då anges i innehållsförteckningen. 2019-05-02 placeras före eller efter innehållsförteckningen. 4.1.4 Innehållsförteckning Innehållsförteckningen har två viktiga funktioner.

Innehallsforteckning uppsats

Underskatta inte betydelsen av den! Se det istället som en möjlighet att redan på ett tidigt stadium ge läsaren en uppfattning om vad texten handlar om. En innehållsförteckning skapas genom att du sätter rubrikerna i din uppsats med rätt format. Sedan lägger du in en innehållsförteckning som kopplas automatiskt till rubrikerna.
Luleå köpcenter

Innehallsforteckning uppsats

Helst bör det av innehållsförteckningen framgå vad som kommer att behandlas i de olika avsnitten. Där så är lämpligt kan avsnitten indelas i mindre enheter; detta skall då anges i innehållsförteckningen. Uppsatsen ska skrivas i uppsatsmallens formatmall (IPD uppsatsmall) som ni hämtar på Mondo. På Medieverkstan på SU kan ni läsa mer om och se filmklipp kring hur man arbetar med formatmallar i word och skapar exempelvis innehållsförteckning: http://www.isd.su.se/medieverkstan/lathundar/word.

Allt blir mycket enklare med den här lättillgängliga mallen som har både ett försättsblad och en innehållsförteckning Välj bland tusentals kostnadsfria Microsoft Office-mallar för alla händelser och tillfällen. av detta slag.
Do mbas require a thesis

Innehallsforteckning uppsats skatteavtal usa
365 web app login
erickson coach football
kontrast
test vilket gymnasium passar dig
komvux kurser vimmerby

Uppsatsen ska förses med ett kort abstract, ca 150-200 ord. Innehållsförteckning Innehållsförteckningen skall uppta kapitelrubriker och underrubriker med sidhänvisningar. Tabell- och figurförteckning Tabell- och figurförteckning placeras efter innehållsförteckningen och skall uppta samtliga tabel-ler och figurer i uppsatsen.

Inledning/bakgrund. 5. Syfte – frågeställning. 6. Material  I akademiska texter ska uppsatser följa en viss struktur. Om du skriver en längre text, som en uppsats, kan det finnas krav på att du har en innehållsförteckning. ämnesområde.

Publicera din uppsats eller examensarbete i DiVA Alla studenter som genomför en studie med etiskt känsligt innehåll ska ansöka om prövning till fakultetens 

Den ryska revolutionen.

En uppsats, å andra sidan, ska utvecklas till en färdig produkt, inte stanna på manuskriptstadiet. Vissa delar i en uppsats är gemensamma för uppsatser oavsett vilken typ som skrivs. Nedan beskrivs titel, abstract, förord och innehållsförteckning. Efter detta kommer beskrivningar specifikt för de delar som ska följa efter de inledande avsnitten uppdelat på empiriska studier uppsats. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ska ha rubriken ”Innehåll” och ska vara snyggt och korrekt uppställd. Varje del av uppsatsen disponeras därefter enligt följande: 1.