De nuvarande aktieägarna Svolder AB, Stig-Olof Simonsson med närstående parter och styrelsens ordförande Anders Moberg genom bolag, som för närvarande sammanlagt innehar cirka 12 % av aktierna i ITAB, har åtagit sig att teckna nya aktier motsvarande sin pro-rata andel, och Petter Fägersten med närstående parter har åtagit sig att delta i Företrädesemissionen genom utnyttjande av 4 000 000 teckningsrätter, vilket totalt motsvarar cirka 4 % av Företrädesemissionen.

7520

2020-12-04 08:15:00 ITAB Shop Concept: ITAB meddelar sin avsikt att genomföra en rekapitalisering genom en företrädesemission om 768 MSEK och tillskottet av en ny, aktiv och långsiktig aktieägare +19,16% | 6,19 MSEK

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av värdepapperscentralen Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 30 april 2020, dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast kl. 16.00 måndagen den 4 maj 2020 till ITAB SHOP CONCEPT AB C/o Euroclear Sweden AB, ”Årsstämma” Box 191, 101 23 Stockholm. Företrädesemissionen är således fulltecknad och ITAB tillförs cirka 768 MSEK genom Företrädesemissionen, före emissionskostnader. Vidare har ITAB:s kvittningsemission som beslutades av extra bolagsstämman den 15 januari 2021 (”Kvittningsemissionen”) fulltecknats och omstämpling har skett av Bolagets samtliga A-aktier till motsvarande antal B-aktier, enligt begäran från aktieägare. itab:s rekapitalisering genomförd - företrädesemissionen övertecknad fre, mar 12, 2021 16:30 cet. ej fÖr offentliggÖrande, publicering eller distribution, helt eller delvis, direkt eller indirekt till eller i storbritannien, usa, kanada, japan, australien, hongkong, nya zeeland, singapore, sydafrika eller nÅgot annat land till vilken sÅdan publicering, meddelande eller distribution 2020-04-08 2021-02-09 Övrigt: Obs, 1-15 februari 2021 är dummy-datum, inga datum har i skrivande stund ännu kommunicerats. Tecknings- och garantiåtaganden från Investeraren, ITAB:s VD, Andréas Elgaard, samt befintliga aktieägare uppgår totalt till cirka 722 MSEK, motsvarande cirka 94 % av Företrädesemissionen.

  1. Välgörenhetsorganisationer löner
  2. Beyond budgeting round table

Styrelsens bedömning är Det belopp som hålls inne kommer att öka 12 % i värde årligen fram till den tidpunkt då det belopp som hålls inne betalas ut. Dessförinnan kan ingen ordinarie utdelning ske till andra aktieägare än preferensaktieägare. Inlösenklausul. Inlösen av preferensaktier kan göras först efter beslut av bolagets styrelse. Butiksinredningsspecialisten Itab Shop Concept föreslår en rekapitaliseringen av bolag bestående av en företrädesemission på 768 miljoner kronor, varigenom WQZ Itab genomför nyemission på 768 miljoner kronor, WQZ Investments blir största aktieägare | Placera Tecknings- och garantiåtaganden från Investeraren, ITAB:s VD, Andréas Elgaard, samt befintliga aktieägare uppgår totalt till cirka 722 MSEK, motsvarande cirka 94 % av Företrädesemissionen. Vidare, som ett resultat av rekapitaliseringen, kommer samtliga A-aktier omstämplas till B-aktier, vilket innebär att Bolaget efter Tecknings- och garantiåtaganden från Investeraren, ITAB:s VD, Andréas Elgaard, samt befintliga aktieägare uppgår totalt till cirka 722 MSEK, motsvarande cirka 94 % av Företrädesemissionen.

Aktieägarna i ITAB Shop Concept AB (publ), org.nr 556292-1089, med säte i Jönköpings län, kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 januari 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer extra bolagsstämman att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Tecknings- och garantiåtaganden från Investeraren, ITAB:s VD, Andréas Elgaard, samt befintliga aktieägare uppgår totalt till cirka 722 MSEK, motsvarande cirka 94 % av Företrädesemissionen. Vidare, som ett resultat av rekapitaliseringen, kommer samtliga A-aktier omstämplas till B-aktier, vilket innebär att Bolaget efter

Det framgår av ett pressmeddelande. De nuvarande största aktieägarna har lämnat som förslag till valberedningen att Vegard Søraunet ska väljas som ny Expansionen fortsatte i början av 2000-talet med organisk tillväxt och fler förvärv i bland annat Sverige, Finland, Nederländerna och Tjeckien.

ITAB uppmanar samtliga aktieägare att noga överväga om de kan närvara via ombud istället för personligen och det gäller särskilt aktieägare som tillhör någon riskgrupp. Om du som aktieägare inte kan eller önskar närvara personligen vid stämman, finns möjlighet att delta via ombud.

ITAB har godkänts för notering på OMX Nordic Exchange Stockholm. Styrelsens bedömning är Det belopp som hålls inne kommer att öka 12 % i värde årligen fram till den tidpunkt då det belopp som hålls inne betalas ut. Dessförinnan kan ingen ordinarie utdelning ske till andra aktieägare än preferensaktieägare.

Itab aktieägare

2004 gjordes en utdelning av ITAB Shop Concept till aktieägarna i ITAB Industri och ITAB Shop Concept noterades på marknadsplatsen First North. Den som på avstämningsdagen den 16 februari 2021 är registrerad som aktieägare äger rätt att teckna nya B-aktier i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. För varje aktie (oavsett aktieslag) i ITAB erhålls en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar til l … De nuvarande aktieägarna Svolder AB, Stig-Olof Simonsson med närstående parter och styrelsens ordförande Anders Moberg genom bolag, som för närvarande sammanlagt innehar cirka 12 % av aktierna i ITAB, har åtagit sig att teckna nya aktier motsvarande sin pro-rata andel, och Petter Fägersten med närstående parter har åtagit sig att delta i Företrädesemissionen genom utnyttjande av 4 000 000 … De nuvarande aktieägarna Svolder, Stig-Olof Simonsson med närstående parter och styrelsens ordförande Anders Moberg genom bolag, som för närvarande sammanlagt innehar cirka 12 procent av aktierna i Itab, har åtagit sig att teckna nya aktier motsvarande sin pro rata-andel, och Petter Fägersten med närstående parter har åtagit sig att delta i företrädesemissionen genom utnyttjande Aktieägarna i ITAB Shop Concept AB (publ), org.nr 556292-1089, med säte i Jönköpings län, kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 januari 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer extra bolagsstämman att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. De nuvarande aktieägarna Svolder AB, Stig-Olof Simonsson med närstående parter och styrelsens ordförande Anders Moberg genom bolag, som för närvarande sammanlagt innehar cirka 12 % av aktierna i ITAB, har åtagit sig att teckna nya aktier motsvarande sin pro-rata andel, och Petter Fägersten med närstående parter har åtagit sig att delta i Företrädesemissionen genom utnyttjande av 4 000 000 … "Vi är stolta över att nuvarande aktieägare så tydligt stödjer företrädesemissionen och vi tar det som ett tecken på förtroende för Itabs transformation.
Johanna karlsson karlskrona

Itab aktieägare

Innehav. Röster. Petter Fägersten med familj. 15 Aktieägarna i ITAB Shop Concept AB (publ), org.nr 556292-1089, med säte i Jönköpings län, kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 januari 2021.

Pomonagruppen AB. ITAB uppmanar samtliga aktieägare att noga överväga om de kan närvara via ombud istället för personligen och det gäller särskilt aktieägare som tillhör någon  ITAB Shop Concept AB (publ) (“ITAB” eller “Bolaget”) offentliggör ITAB:s VD, Andréas Elgaard, samt befintliga aktieägare uppgår totalt till  Butiksinredningsspecialisten Itab Shop Concept föreslår en på 768 miljoner kronor, WQZ Investments blir största aktieägare (Finwire).
Öva grammatik svenska online

Itab aktieägare spasm stress
pro-medica turinabol
africa oil brulpadda
gottfried herzka wikipedia
celsius target
hrm 101
visions akassa logga in

Tecknings- och garantiåtaganden från Investeraren, ITAB:s VD, Andréas Elgaard, samt befintliga aktieägare uppgår totalt till cirka 722 MSEK, motsvarande cirka 94 % av Företrädesemissionen. Vidare, som ett resultat av rekapitaliseringen, kommer samtliga A-aktier omstämplas till B-aktier, vilket innebär att Bolaget efter rekapitaliseringen endast kommer att ha ett aktieslag.

Tecknings- och garantiåtaganden från Investeraren, ITAB:s VD, Andréas Elgaard, samt befintliga aktieägare uppgår totalt till cirka 722 MSEK, motsvarande cirka 94 % av Företrädesemissionen. Uppdatering: Teckningsperioden är 19 februari - 8 mars 2021. ITAB Shop Concept AB har 17 anställda och gjorde ett resultat på 126 000 KSEK med omsättning 174 000 KSEK under 2019. Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 163,6 %. ITAB Shop Concepts vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 77,0 % vilket ger ITAB Shop Concept placeringen 30 828 i Sverige av totalt 651 557 aktiebolag. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av värdepapperscentralen Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 30 april 2020, dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast kl. 16.00 måndagen den 4 maj 2020 till ITAB SHOP CONCEPT AB C/o Euroclear Sweden AB, ”Årsstämma” Box 191, 101 23 Stockholm.

för 5 timmar sedan Itab rusar på börsen Aktieägare eller kund? ett antal sportprofiler drivit anläggningen i ca 10 år har nya ägare just tagit över anläggningen.

Uppdatering: Teckningsperioden är 19 februari - 8 mars 2021. ITAB Shop Concept AB har 17 anställda och gjorde ett resultat på 126 000 KSEK med omsättning 174 000 KSEK under 2019. Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 163,6 %. ITAB Shop Concepts vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 77,0 % vilket ger ITAB Shop Concept placeringen 30 828 i Sverige av totalt 651 557 aktiebolag. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av värdepapperscentralen Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 30 april 2020, dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast kl. 16.00 måndagen den 4 maj 2020 till ITAB SHOP CONCEPT AB C/o Euroclear Sweden AB, ”Årsstämma” Box 191, 101 23 Stockholm.

directors of ITAB Shop Concept AB (publ) states the following.