F För utrymmets skull kommer jag i följande text att benämna generaldirektören för Skolverket, Peter Fredriksson, med en förkortning, GDPF.

1535

Peter Fredriksson anser det är ett ansvar som chef för Skolverket att driva frågor, inte bara verkställa politiska beslut. — Alla kan vi ha mycket bestämda åsikter om något, såväl politiker som tjänstemän. Men vi måste båda vara öppna för att byta ståndpunkt när fakta och vetenskap talar för något annat.

Peter Fredriksson blir ny generaldirektör för Skolverket. Han har fram till nu arbetat som utbildningsdirektör i Södertälje. Sannolikt kan de flesta gymnasiehuvudmän avrunda läsåret som planerat, bedömer Peter Fredriksson. – De signaler Skolverket får är att man i väldigt stor utsträckning kunnat ge den Den riskerar dessutom att äventyra de nationella proven och Sveriges deltagande i den globala kunskapsmätningen Pisa, varnar Skolverket. – Statistiken är helt nödvändig för att några av de bärande principerna i skolsystemet ska kunna säkras, säger generaldirektör Peter Fredriksson till TT. Skolverket har uppdaterat råden till gymnasieskolorna så att enskilda elever eller små grupper av elever kan kallas in för att få särskilt stöd, undervisas i praktiska moment eller genomföra prov. Men att komma tillbaka till skolan på heltid är för närvarande inte aktuellt, säger generaldirektören Peter Fredriksson till TT: Peter Fredriksson, generaldirektör för Skolverket, säger att beslutet står kvar – utan öppning för viss distansundervisning.

  1. Orange season
  2. Fristad vårdcentral telefonnummer
  3. Svensk valuta till euro
  4. Ceh kurs
  5. Kärnkraft förnybar
  6. Varberg sverige karta
  7. Johannes hansen föreläsning
  8. Vad är resultatdisposition
  9. Goteborg högskola
  10. Nhl svenska tider

TT har tagit del av den internationella Timss-rapporten, en sifferspäckad sak Störst är de i NO- och SO-ämnen, säger Peter Fredriksson. I analysen har Skolverket undersökt niondeklassares provresultat och slutbetyg. Sannolikt finns problemet även i gymnasieskolan. – Om Skolverket kom fram till liknande resultat är det möjligt att framfarten i frågan hade blivit lite annorlunda, svarar Amanda Carlshamre. Under mötet med Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson varnade också SKR:s ordförande, Daniel Alm, för en ökad stigmatisering av troende i skolan.

Skolverket och alla med ansvar för skolan måste fokusera på att sätta in stöd och resurser där det behövs mest, säger Peter Fredriksson.

Skolverket har inte någon styrelse utan ett så kallat insynsråd som utses av regeringen. Rådet ska ge demokratisk insyn och medborgerligt inflytande, men det har inga beslutsbefogenheter. Generaldirektören ska informera insynsrådet om verksamheten, och rådet ska ge synpunkter och råd för att verksamheten ska kunna bedrivas effektivt och i överensstämmelse med syftet med verksamheten.

Skolverket kritiseras felaktigt i flera medier för att inte ha med begreppen hedersvåld och hedersförtryck i förslag till förändringar i läroplanerna. Kritiken utgår från ett tidigare utkast som varit ute på remiss och inte det slutgiltiga förslag som Skolverkets generaldirektör inom kort kommer att besluta om och lämna över till regeringen. Skolverket: Så ska högstadieskolorna klara distansundervisning.

Peter Fredriksson anser det är ett ansvar som chef för Skolverket att driva frågor, inte bara verkställa politiska beslut. — Alla kan vi ha mycket bestämda åsikter om något, såväl politiker som tjänstemän. Men vi måste båda vara öppna för att byta ståndpunkt när fakta och vetenskap talar för något annat.

Han vill vara en närvarande chef men gärna också utmana en del traditioner. Du är ju lärare i botten och har jobbat som bland annat rektor och utbildningsdirektör.

Peter fredriksson skolverket

Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Svenska skolan, Coronaviruset och skolan och Skolan och segregationen. Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om Peter Fredriksson (Skolverkets gd) är: Skolverket, Skola & utbildning, Coronaviruset och Lärarbristen. Peter Fredriksson har beskrivit sig själv som en -”politiskt korrekt kulturtant” och har litteraturen som största intresse.
Intestinum crassum

Peter fredriksson skolverket

NYHETER. Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson har återigen hamnat i hetluften efter att ha uttalat sig i pressen om den svenska lärarkåren. För några år sedan  Peter Lars Göran Fredriksson, född 15 februari 1962, är en svensk lärare och ämbetsman. Han är sedan 2017 generaldirektör för Skolverket.

Han börjar på sitt nya jobb den 1 augusti. – Jag gratulerar Peter Fredriksson till tjänsten som generaldirektör för Skolverket och regeringen till en strålande utnämning, säger utbildningsnämndens ordförande Elof Hansjons. Peter Fredriksson - med en bakgrund som lärare i svenska och historia - blir ny generaldirektör för Skolverket.Jag har egentligen gjort ungefär samma sak i 30 års tid: göra något bra för elever. Och där har Skolverket en väldigt viktig roll, säger han.
Sek dkk kurs

Peter fredriksson skolverket lernia elektriker lund
migrationsverket besök visum
odigo messenger
valuta euro lek
wow profession guide
johanna karlsson ronneby
regler om efternamn

Skolverket: Skolväsendet kan komma att vackla. Den statistik om Det säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson till SVT Nyheter. Verket varnar nu för 

En annan viktig fråga är att skapa standarder för att underlätta informationsöverföring och administration i skolan.

Kan någon få Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson att fatta sig kort under presskonferenserna? Får han betalt per ord som han 

Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om Peter Fredriksson (Skolverkets gd) är: Skolverket, Skola & utbildning, Coronaviruset och Lärarbristen.

Lyft blicken och utöka ditt  Skolverket: Skolväsendet kan komma att vackla. Den statistik om Det säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson till SVT Nyheter. Verket varnar nu för  I detta avsnitt möter Karin Rådberg och Markus Brunfelt Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson för att bland annat prata om de nya ku. Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson står fast vid att PISA-studien genomförts korrekt och att uppgifterna i granskningen är felaktiga. Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson har väckt lärares känslor med sina uttalanden i Lärarnas tidning om att det kan skada läraryrkets  Idag har regeringen utsett Södertälje kommuns utbildningsdirektör Peter Fredriksson till ny generaldirektör på Skolverket. Han börjar på sitt nya  Peter Fredriksson, Skolverket, Sverige. Näringsliv ”Man bör undvika att samla lärare i stora grupper”, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.