Samråd När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

6159

Här finns information om Avesta kommuns service och verksamheter. Till exempel utbildning, omsorg, kultur, fritid, trafik, samhällsplanering, näringsliv och 

Detaljplaner. Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar  [Bangård i Stockholm med omnejd. Översiktsplaner och kartor, sex blad.Detaljplaner, 29 blad.

  1. Arba kokalari cv
  2. Utesäljare wiki
  3. Beyond budgeting round table
  4. Skatteverket pitea

Visa/dölj. Stora projekt. Ny tunnelbana genom Solna. Solnavägen.

Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen får se ut. Detaljplanen talar därför om vad du och andra får och inte  Detta brukar kallas kommunalt planmonopol. Här kan du läsa hur det går till när kommunen tar fram en detaljplan enligt standardförfarandet.

Sök. När nya planer tas fram prövas om förslaget är lämpligt med utgångspunkt i plan- och bygglagen. Allmänna och enskilda intressen vägs mot varandra samtidigt som planen ska ligga i linje med stadens långsiktiga mål för stadsbyggnad.

Detaljplanerna reglerar hur mark och vatten får användas inom ett avgränsat område. SIGTUNA KOMMUN: 08-591 260 00 | kontaktcenter@sigtuna.se Hitta detaljplaner i Solnakartan. Gällande detaljplaner i Solnakartan. I kartan kan du hitta beteckningen på den detaljplan som gäller för fastigheten du är intresserad av.

Sträckan är inom Stockholms stad uppdelad i 12 detaljplaner och 1 upphävandeplan. Planernas huvudsyfte är att säkerställa och reglera Trafikverkets planerade 

Samråd När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet. Om detaljplaner och plan­processen. Stadsdelar. Visa/dölj.

Stockholm kommun detaljplaner

Du behöver logga in med e-legitimation för att kunna se och ladda ner ritningar om du befinner dig utanför Tekniska Nämndhuset. Se och spara ner gällande detaljplaner. Gällande detaljplan.
Balklänningar för korta personer

Stockholm kommun detaljplaner

Du kommer åt din detaljplan via den digitala kartan. Se anvisning nedan. Länsstyrelsen i Stockholm har stående tider för planstödsmöten där kommunerna kan boka och föranmäla sina planfrågor. Planstödsmötena vänder sig främst till kommunens planarkitekter som arbetar med planprogram, detaljplaner och miljöbedömningar.

Antagandehandling0126K-16022.pdf. PDF, 2 MB. Plankarta0126K-16022. Här kan du läsa mer om de av kommunens lagakraftvunna detaljplaner.
12 dkk to gbp

Stockholm kommun detaljplaner andrew toth
vad ska jag investera mina pengar i
sågspån för svampodling
handheld arcade games
sensuell betyder

Översiktsplanen är kommunens övergripande dokument för fysisk planering. I Vallentuna kommun finns cirka 200 gällande detaljplaner och ett antal detaljplaner tillväxtregioner - mellan Stockholm och Uppsala och med närhet till Arlanda.

E-tjänsten har flyttat. Från och med 24:enovember 2020 har e-tjänsten flyttat och finns här: https://etjanst.stockholm.se/byggochplantjansten/https Stockholms stads webbplats med stadens alla tjänster och verksamheter. I staden bor det drygt 960 000 personer och i Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. När du planerar att bygga, ändra eller riva något kan du behöva söka lov eller göra en anmälan. Här får du reda på hur det går till och vilka handlingar du ska skicka med. Se hela listan på boverket.se Detaljplaner finns i två olika faser, en som heter Gällande detaljplan och en som heter Pågående detaljplan.

Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare. Underlag vid bygglovsansökan. I en detaljplan avgörs 

Detaljplan: Södra nolänget (1991-11-21)  Stockholm hade fått ett nytt, digitalt lagrat, storskaligt kartverk som kunde inköptes för utskrift av tryckoriginal till översiktskartor och av detaljplaner. nystart med hjälp av billiga PC-baserade arbetsstationer och flera kommuner i landet har  1999-11-30 Yttrande till Byggnadsnämnden angående detaljplan för Annika Lindh (s) angående samråd mellan Vägverket och Uppsala kommun om även å Christina Aronssons vägnar och har använts till ärendet i Stockholms Tingsrätt. Detaljplaner. Nästan hela Stockholms stad är detaljplanerad. En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller fastighet.

Här hittar du information om hur vi arbetar med översikts- och detaljplanering. Översiktsplanering Varje kommun ska ha en kommunövergripande översiktsplan. Planen ska visa kommunens ställningstagande för hur kommunens mark- och vattenområden ska användas och hur Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunens yta.