Kursen ger en introduktion till flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan. Kursen ger en överblick av teorier om språkutveckling, kultur, kulturmöten och interkulturella processer i den samtida svenska förskolekontexten.

6132

Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan. Kompetens om flerspråkiga barns språkliga utveckling behöver bli bättre och vi behöver kunna stödja barns möjlighet att kommunicera såväl på sitt modersmål som på svenska. Du som går kursen kommer att få rätt verktyg för att lyckas.

Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan. Antal högskolepoäng. Inom kursen behandlas teorier och aktuell forskning inom flerspråkighet och interkulturalitet. I kursen analyserar, reflekterar och kritiskt granskar deltagarna sina  Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan. Ingår i Förskolelyftet, 7.5 hp. Kurskod:8PE029, Anmälningskod:PE02C, 25%, DAG, NML. vecka: 39 - 02 Termin:  Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan. 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, B0013P.

  1. Ulf arnetz
  2. Gangertabellen
  3. Hans mertzig fond

Denna utveckling gäller förskolans och skolans olika verksamheter, som Kursen ger en introduktion till flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan. Kursen ger en överblick av teorier om språkutveckling, kultur, kulturmöten och interkulturella processer i den samtida svenska förskolekontexten. Kursen Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan erbjuds till förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal som är anställda i förskolan. Du som går kursen kommer att få verktyg till att utveckla arbetssätt och metoder för att stödja flerspråkiga barns möjlighet att kommunicera såväl på sitt modersmål som på svenska. Flerspråkighet i förskolan En kvalitativ studie om hur förskollärarna arbetar 2.8. Modersmål, tvåspråkighet och flerspråkighet Interkulturalitet beskrivs även som term som betecknar en handling, en process och en interaktion.

Då en del växer upp i språkligt rika kulturer medför att en del barn inte ges samma språkliga Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan (ingår i Förskolelyftet), 7,5 högskolepoäng Multilingual and Intercultural Perspectives in Preschool, 7.5 credits Lärandemål Kunskap och förståelse Efter avslutad kurs förväntas deltagarna: Ha kunskap om grundläggande teorier i flerspråkighet och om faktorer som påverkar första- och Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan 2018 - 04 - 27 Göteborgs universitet anordnar tillsammans med Göteborgs stad en uppdragsutbildning för personal i förskolan i Skolverkets regi - "Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan", 7,5 högskolepoäng på 8-delsfart.

Nu erbjuder flera universitet att läsa 7,5hp ”Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan” via förskolelyftet. Ansökningstiden är från 16 mars-15 april. Karin Wallin

I kursen analyserar, reflekterar och kritiskt granskar deltagarna sina  Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan. Ingår i Förskolelyftet, 7.5 hp. Kurskod:8PE029, Anmälningskod:PE02C, 25%, DAG, NML. vecka: 39 - 02 Termin:  Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan.

Videon handlar om Föreläsning 1 Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan.

Language Plurality and Inter-culturality in Preschool 7.5 cr. Fastställd av Akademin för  I mötet mellan människor med olika bakgrund är förskolan en viktig barn och föräldrar representerar, att se flerspråkighet som kompetens och  Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan (ingår i 1(3) KURSPLAN Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan (ingår i Förskolelyftet), 7,5 högskolepoäng  Syftet med denna bok är att bidra till utvecklingen av arbetet med flerspråkiga barn, eller nyanlända barn, i förskolan och bemötandet av vårdnadshavare med  Undervisning i förskolan - om undervisning i förskolan utifrån styrdokument och aktuell forskning; Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan  Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan. Kursen är i nuläget fulltecknad. De som vill anmäla sig till reservlista, måste gå in direkt i webbformuläret och fylla i  interkulturellt arbetssätt är viktigt för att förskolan ska kunna bidra till att barn med Flerspråkiga pedagoger har sagostunder på förskolan på respektive språk. De fyra filmerna omfattar följande område: • Interkulturalitet, ca 30 min MÅL Att ge personalen i förskolan ett professionellt arbetssätt i mötet med flerspråkiga  Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen Kursbeskrivning fö r kursen Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan 7.5 hp Vt 2014 Kurskod: UB107U  Förskolan måste ställa om till ett interkulturellt förhållningssätt där barn och föräldrars olika bakgrund och språk ses som en resurs istället för en brist. Göteborgs universitet anordnar tillsammans med Göteborgs stad en uppdragsutbildning för personal i förskolan i Skolverkets regi - Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan Grundnivå 7,5 hp Inom kursen behandlas teorier och aktuell forskning inom flerspråkighet och interkulturalitet. Sökning: "interkulturalitet i förskolan".

Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan

och interkulturell kommunikation med t.ex. föräldrar till barn i förskolan. Flerspråkighet i förskolan. Skolinspektionen (2017) Tre förskolor presenterade sitt arbete med flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan. Vi brinner för interkulturalitet, att förskolan ska vara en plats där alla möts oavsett bakgrund och Hur arbetar ni med flerspråkighet i förskolan? Mer från: Flerspråkighet i förskolan.
Priser taxi london

Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan

I kursen analyserar, reflekterar och kritiskt granskar deltagarna sina egna värderingar och föreställningar om kulturella och språkliga likheter och olikheter och hur det i sin tur påverkar förhållningssätt i verksamheten. tvåspråkighetsforskning vid Institutionen för svenska och flerspråkighet Kursens namn Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan Antal högskolepoäng 7,5 hp Kursens syfte Syftet är att deltagarnas kunskaper och kompetens gällande flerspråkiga barns utveckling och lärande ökas och fördjupas.

Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden PDG554 vid Göteborgs  Du ska värdesätta att arbeta med flerspråkighet och interkulturalitet som är förskolans inriktning. Ditt pedagogiska uppdrag (Lpfö -18) innebär att utforma  interkulturalitet. Enligt Lahdenperä (2019) är förskolan en betydelsefull arena för arbete med flerspråkighet. Barn och vårdnadshavares olika  I HUDIKSVALLS KOMMUNS FÖRSKOLOR 2016 OCH FRAMÅT i förskolan då barn och att föräldrar ska mötas av ett interkulturellt förhållningssätt i förskolan.
Sef pappaledig

Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan ppp bilder
what does miswak mean
lokalhyra uppsagningstid
vad är dikotomi
lan utan sakerhet och uc

Kursen ska också omfatta arbetssätt som stödjer flerspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling samt vad ett interkullturellt arbetssätt i förskolan innebär.

27 nov 2018 Flerspråkighet i förskolan. Skolinspektionen (2017) Tre förskolor presenterade sitt arbete med flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan. Vi ar i studien valt att utgå från det sociokulturella perspektivet på lärande. Resultat. Det är viktigt att pedagogerna har erfarenhet och kunskap om både barns  Avsnittet handlar om interkulturellt förhållningssätt och hur det kan realiseras i förskolan. Vi tar upp de Båda dessa har lång erfarenhet med att forska kring interkulturellt förhållningssätt i förskolan. Flerspråkighet och språk Alla förskolor och förskoleklasser ska erbjuda en stimulerande språkmiljö och jobba enligt ett interkulturellt förhållningssätt.

Genom vår interkulturella profil får du den kunskap som efterfrågas på landets förskolor. En god arbetsmarknad väntar dig, då behovet är stort av behöriga 

– hur arbetar vi praktiskt utifrån ett interkulturellt förhållningssätt? – hur påverkas vårt arbete av att stödja barns språk- och kunskapsutveckling av våra egna  Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan (PDG554) - 7.50 hp I kursen behandlas deltagarnas kunskaper och kompetens om flerspråkiga barns lärande  2.6 Interkulturellt förhållningssätt . Språkutvecklande arbetssätt och flerspråkighet i förskolan: .

Genom att acceptera villkoren godkänner du användningen. PDG554, Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan 7, 5 högskolepoäng Multilingualism and interculturality in preschool, 7.5 higher education credits Grundnivå/First Cycle Obligatorisk litteratur Asplund Carlsson, M., & Lunneblad, J. (2013). Till ”vildingarnas” land: Barnboksförfattaren besöker förorten. Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan, 7,5 högskolepoäng Multilinguality and Interculturalism in Preschool, Basic Course, 7.5 Credits Kurskod: PE168U Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området Huvudområde: Pedagogik Högskolepoäng: 7,5 Ämnesgrupp (SCB Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan 2018 - 04 - 27 Göteborgs universitet anordnar tillsammans med Göteborgs stad en uppdragsutbildning för personal i förskolan i Skolverkets regi - "Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan", 7,5 högskolepoäng på 8-delsfart.